Javni natječaj za izbor najuspješnijih sportaša-ica BPŽ za 2022.

Javni natječaj za izbor najuspješnijih sportaša-ica BPŽ za 2022.

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 12

mail adresa: zsuis-bpz@sb.t-com.hr, web stranica: www.zsuis-bpz.hr

Broj: 299/ 2022.

Slavonski  Brod,  26.rujna 2022.

  • ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA U GRADOVIMA
  • ŠPORTSKI  SAVEZI-ČLANICE ZAJEDNICE
  • ŠPORTSKI  KLUBOVI – ČLANICE  ZAJEDNICE

Predmet: Javni natječaj  za  dodjelu  «Nagrade Zajednice  športskih udruga  i saveza BPŽ» za ostvarene rezultate u sportu u 2022. g.

                 – dostavlja  se

Poštovani!

                 Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije na svojoj 21. sjednici održanoj dana 26.rujna 2022. godine donio je Odluku i raspisao Javni natječaj za dodjelu  nagrada i priznanja pojedincima i sportskim udrugama za ostvarene rezultate u sportu u 2022. godini. Javni natječaj raspisan je na razdoblje;

3. do 18.listopada 2022. godine

u kojem se podnosi dokumentacija za izbor najuspješnijih pojedinaca-ki i klubova za ostvarene rezultate u sportu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu.  

                 U privitku dostavljamo Vam Pravilnik o izboru najuspješnijih sportaša-ica te  obrasce   za   podnošenje   prijedloga   za   dodjelu   «Nagrade  Zajednice  športskih  udruga  i  saveza»  za  2022. godinu,  za  pojedince-ke  i  sportske  udruge.

                        Na OBRAZCU 1, dostavljate prijedlog za SPORTSKU UDRUGU koja neprekidno od osnutka djeluje i uspješno radi najmanje 40 godina navodeći ostvarene rezultate u tom razdoblju.

Da bi postala dobitnikom «Nagrade», udruga treba ispunjavati slijedeće uvjete:

  • da djeluje najmanje 40 godina,
  • da djeluje na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, odnosno športsko-rekreacijskim aktivnostima,
  • da je ostvarila iznimne športske rezultate, odnosno dala značajan doprinos razvoju pojedinog sporta ili sporta u cjelini.

U prilogu dopisa je obrazac 1, za predlaganje.

Na OBRAZCU 2, dostavljate prijedlog za NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO

POJEDINCA-KE koji neprekidno  djeluje i uspješno radi najmanje 30 godina navodeći ostvarene rezultate u tom razdoblju.

Da bi postao dobitnikom «Nagrade», pojedinac-ka treba ispunjavati slijedeće uvjete:

     –  da u sportskim udrugama aktivno djeluje najmanje 30 godina, te da je navršio-la 60

godina   života,

     –  da je postigao-la značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada u sportu,

     –  da je postigao-la značajne rezultate kao aktivni sportaš-ica, ili aktivno utjecao-la na razvoj sporta.

U prilogu dopisa je obrazac 2, za predlaganje.

                 Na OBRAZCU 3, dostavljate prijedlog za najuspješnijeg pojedinca-ke u SENIORSKOJ konkurenciji navodeći ostvarene rezultate u 2022. godini.

Članak 16. Pravilnika o izboru…..

            Kod vrednovanja rezultata najuspješnijih pojedinaca i ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji uzimat će se u obzir ostvareni rezultati u seniorskoj konkurenciji u kalendarskoj godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se vrši izbor.

            Kod vrednovanja rezultata pojedinaca u muškoj i ženskoj konkurenciji u slučaju istih rezultata prednost se daje pojedincu koji je ostvario rezultat iz individualnog sporta u odnosu na ekipni sport, pojedinca u atletici u odnosu na rezultat u štafeti, pojedinca u kajaku K-1 u odnosu na pojedinca u K-2 itd. Rezultati ostvareni u višim stupnjevima natjecanja odnosno Državnim prvenstvima, Europskim i Svjetskim prvenstvima imaju prednost u odnosu na ostvarene rezultate u nižim stupnjevima natjecanja.

Vrednovanjem rezultata najuspješnijih sportaša-ica, odnosno sportskih udruga-klubova proglasit će se najuspješniji  od 1. do 3. mjesta.

U prilogu dopisa je obrazac 3, za predlaganje.

                        Na OBRAZCU 4, dostavljate prijedlog za najuspješniji sportski klub (muški/ženski) u SENIORSKOJ konkurenciji navodeći ostvarene rezultate u 2022. godini.

Članak 16. Pravilnika o izboru…

            Kod vrednovanja rezultata najuspješnijih pojedinaca i ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji uzimat će se u obzir ostvareni rezultati u seniorskoj konkurenciji u kalendarskoj godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se vrši izbor.

            Kod vrednovanja rezultata pojedinaca u muškoj i ženskoj konkurenciji u slučaju istih rezultata prednost se daje pojedincu koji je ostvario rezultat iz individualnog sporta u odnosu na ekipni sport, pojedinca u atletici u odnosu na rezultat u štafeti, pojedinca u kajaku K-1 u odnosu na pojedinca u K-2 itd. Rezultati ostvareni u višim stupnjevima natjecanja odnosno Državnim prvenstvima, Europskim i Svjetskim prvenstvima imaju prednost u odnosu na ostvarene rezultate u nižim stupnjevima natjecanja.

Vrednovanjem rezultata najuspješnijih sportaša-ica, odnosno sportskih udruga-klubova proglasit će se najuspješniji  od 1. do 3. mjesta.

U prilogu dopisa je obrazac 4, za predlaganje.

                 Na OBRAZCU 5, dostavljate prijedlog za DAROVITE najuspješnije sportaše-ice  u natjecanjima MLAĐIH DOBNIH UZRASTA navodeći ostvarene rezultate u 2022. godini. 

Članak 22. Pravilnika o izboru….

            Kako bi pojedinac u muškoj i ženskoj konkurenciji bio dobitnikom priznanja Darovitog športaša-ice, Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane sportskog kluba, Saveza ili Gradske Zajednice.

            Predložiti se može najviše pet sportaša-ica iz jednog Kluba a koji nemaju ostvarene rezultate na prvenstvima Republike Hrvatske. Mogu se predložiti svi natjecatelji koji imaju važeću kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora kao vrhunski ili daroviti sportaši.

            Može se predložiti i više kandidata iz kluba ako su osvojili jedno od prva tri mjesta na Državnim prvenstvima. Mogu se predložiti svi kandidati koji su članovi Državnih reprezentacija.

Svi predloženi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka prvog, drugog i trećeg

ovog članka mogu biti od strane Izvršnog odbora Zajednice proglašeni Darovitima i nagrađeni.

            Proglašenima se dodjeljuje pisano priznanje.

U prilogu dopisa je obrazac 5, za predlaganje.

                 Na OBRAZCU 6, dostavljate prijedlog za PODVIG GODINE I FAIR-PLAY u SENIORSKOJ konkurenciji u 2022. godini s obrazloženjem.

Članak 23. Pravilnika o izboru….

            U konkurenciji izbora Podvig godine i Fair – play može biti proglašen  pojedinac ili klub za razdoblje za koje se proglašava izbor.

Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane

športskog kluba, Saveza ili Gradske Zajednice.

       Izvršni odbor Zajednice proglasiti će po jednog pojedinca ili klub u izboru Podvig

godine ili Fair – play.

            Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa i pisano priznanje.

U prilogu dopisa je obrazac 6, za predlaganje.

                 Na OBRAZCU 7, ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BPŽ dostavlja prijedlog za   najuspješniji školski športski klub u konkurenciji osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2022. godini, s obrazloženjem.

Članak 19. Pravilnika o izboru…

            Na prijedlog nadležnog tijela Školskog športskog saveza Brodsko-posavske županije a temeljem njegovih kriterija, Izvršni odbor Zajednice proglašava po jedno najuspješnije školsko športsko društvo iz redova Osnovnih i Srednjih škola na području Brodsko-posavske županije.

            Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa ili statua i pisano priznanje.

U prilogu dopisa je obrazac 7, za predlaganje.

                 Na OBRAZCU 8, ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA BPŽ dostavlja prijedlog za izbor najuspješnijeg športaša-ice BPŽ  u 2022. godini, s obrazloženjem.

Članak 20. Pravilnika o izboru…

            Na prijedlog nadležnog tijela Športskog saveza invalida Brodsko-posavske županije a temeljem njegovih kriterija, Izvršni odbor Zajednice proglašava najviše tri (3) najuspješnija sportaša invalida na području Brodsko-posavske županije.

            Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa i pisano priznanje.

U prilogu dopisa je obrazac 8, za predlaganje.

                 Na OBRAZCU 9, dostavljate prijedlog za najuspješnije pojedince i ekipe mlađih dobnih uzrasta u 2022. godini, s obrazloženjem.

Članak 21.

            Kako bi pojedinac u muškoj i ženskoj konkurenciji bio dobitnikom priznanja za ostvareni rezultat u natjecanjima mlađih dobnih uzrasta mora u godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se proglašava najuspješnijim-om postići sljedeće rezultate: biti član i nastupiti za reprezentaciju Hrvatske ili ostvariti značajan rezultat na prvenstvu Hrvatske ili  ostvariti rezultat na Europskom ili Svjetskom prvenstvu.

Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane

sportskog kluba, Saveza ili Gradske Zajednice.

Svi predloženi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka prvog ovog članka mogu

biti od strane Izvršnog odbora Zajednice proglašeni najuspješnijima i nagrađeni.

            Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa ili statua i pisano priznanje.

U prilogu dopisa je obrazac 9, za predlaganje.

OBRAZCI SE POPUNJAVAJU RAČUNALOM!!!!!!

Prijedlozi  se  dostavljaju  zaključno sa  19.listopada 2022. godine,  na  adresu:

                                                           Zajednica  športskih  udruga  i  saveza  BPŽ

                                                           35000  Slavonski  Brod

                                                           Petra  Krešimira IV  12

                                 s  naznakom:     Za  «Nagradu  Zajednice».

OBAVEZNO:

PRIJEDLOGE JE POTREBNO OBAVEZNO DOSTAVITI I MAILOM U WORDU NA MAIL ADRESU ZAJEDNICE: zsuis-bpz@sb.t-com.hr

S  poštovanjem,

                                                                                                           Predsjednik:

                                                                                                prof. Zvonimir Markotić

DOPIS SPORTAŠ ZA 2022.

OBRAZAC 1-2022

OBRAZAC 2-2022

OBRAZAC 3-2022

OBRAZAC 4-2022

OBRAZAC 5-2022

OBRAZAC 6-2022

OBRAZAC 7-2022

OBRAZAC 8-2022

OBRAZAC 9-2022

PRAVILNIK O IZBORU SPORTAŠA-2022

Prijavi se i postani nogometni sudac

Prijavi se i postani nogometni sudac

Pozivamo sve zainteresirane kandidatkinje i kandidate iz redova aktivnih i bivših igrača, školske i studentske mladeži te ostalih građanki i…

Poziv za seminar trenera

Poziv za seminar trenera

Poziv za obavezno prisustvovanje Seminaru za licenciranje trenera ŽNS- Brodsko-posavske županije za natjecateljsku godinu 2023. koji će se održati u…